Tjänster

Kvalitet – kostnadseffektivitet – leveranstider

Kvalitet, rimliga priser och korta leveranstider är vad vi på Lingoneer kan erbjuda våra kunder. Våra egna, liksom våra partners, processer har vässats för att ge yttersta tillförlitlighet och konkurrenskraft oberoende av hur krävande ett projekt än kan vara. Vår verksamhet överensstämmer med standarderna DIN 2345 och ISO 9001:2000.

Ett stort språkurval – kompetens inom olika specialområden

Förutom ett stort språkurval, har vi ett starkt nätverk med specialistkunskaper till vårt förfogande. Våra översättare, som översätter till sitt modersmål, kan alltid anlita experter från olika specialområden. Dessa specialister, som är bl.a. ingenjörer, läkare och juridiska experter, har erfarenhet från flera olika områden. Med deras hjälp är våra översättare trygga i att finna den bästa lösningen för även den mest komplicerade text. Vi är specialiserade på översättningar inom teknik, marknadsföring och juridik samt på översättningar för den offentliga förvaltningen.

Kostnads- och terminologistyrning – effektiva översättningsverktyg

I dagsläget är hanteringen av terminologi och omkostnader en väsentlig del av översättningsverksamheten. För att kunna erbjuda kostnadseffektiva översättningstjänster och säkerställa att terminologin i översättningarna är korrekt, använder våra professionella de senaste och effektivaste översättningsverktygen som finns. Tack vare dem kan vi t.ex. sammanställa kundspecifika termdatabaser och hålla kundens översättningskostnader nere. Enligt vårt servicekoncept hör översättningsminnet, som skapas i samband med att vi översätter din text, samman med översättningen och medföljer den utan extra kostnad.

Personlig service – en kontaktperson bara för dig

Vare sig du är intresserad av översättnings- eller tryckeritjänster, får du dem enkelt via din personliga kontaktperson. Vi gör vårt bästa för att hjälpa dig att sköta affärerna smidigt även i ett pressat tidsschema. Vårt nätverk av professionella står till din tjänst.

Heltäckande service

Heltäckande service

Vi tar gärna hand om alla slags projekt, stora som små. Vi erbjuder även publicerings- och tryckeritjänster samt distribution över hela världen. Lingoneer är del av ett omfattande tryckerinätverk i Finland. Tack vare detta kan vi tillhandahålla dig med full service med allt från översättning till tryckning eller elektronisk publicering. Hos oss får du dina dokument tryckta och distribuerade via endast en kontaktperson.

Internationell handel

Översättningar för internationell handel

Lingoneer erbjuder mångsidiga och kompetenta översättningslösningar för internationell handel.

Via vår LingoExpress-service kan du få din affärskorrespondens översatt snabbare än någonsin. Vi sköter också rättsliga och juridiska översättningar snabbt och pålitligt. Förutom alla de västeuropeiska språken, är vi specialiserade på ryska och kinesiska likväl som på de baltiska språken.

Våra översättare är utbildade yrkesmänniskor med omfattande arbetserfarenhet och de översätter till sitt modersmål. Ibland kan en översättare sakna tillräckligt med kunskaper inom ett efterfrågat område och då anlitar vi en expert inom området (t.ex. juridik, handel, teknologi, avtal). Detta innebär att vi kan erbjuda en korrekt och klart formulerad översättning trots att originalet är fackspråkligt eller innehåller specialtermer. Vi använder även effektiva översättningsverktyg, vilket garanterar terminologisk konsekvens i varje översättning.

Några axplock från den utomordentligt långa raden dokument och texter vi översätter:

 • avtal
 • speditionsdokument
 • affärskorrespondens
 • bruks- och underhållsmanualer
 • affärstransaktioner
 • webbsidor
 • årsredovisningar

Offentlig administration

Översättningar för den offentliga förvaltningen – snabbt och pålitligt

Vi erbjuder högkvalitativa översättningstjänster för städer och kommuner samt andra aktörer inom den offentliga sektorn, snabbt och flexibelt. Om du är i behov av en fortlöpande centraliserad översättningsservice för flera avdelningar eller kontor, är ett årligt samarbetsavtal det mest ändamålsenliga alternativet. Experter i många olika områden assisterar våra översättare i deras arbete. Detta gör att vi är den enda partnern du behöver för alla dina översättningar: avtalstexter, webbsidor, rapporter, samt texter för turism, marknadsföring och försäljning, med flera. Vi är pålitliga och konkurrenskraftiga, och vi vill gärna bli din översättningspartner. Välkommen med en offertbegäran eller en förfrågning!

Publiceringstjänster

Uppdateringar och revideringar – färdiga manualer och elektroniska publikationer snabbt och enkelt

Revidering och uppdatering av ett dokument som finns på flera språk kräver mycket tid och resurser. Tack vare verktygen för strukturerad dokumentering som vi på Lingoneer använder, blir denna uppgift lättare än någonsin. Du kan sköta publiceringen av dokumenten själv eller låta oss ta hand om det. Om du vill rikta din energi och dina resurser mot ditt kärnområde och inte önskar investera i ett publiceringssystem, kan du hyra ett av oss. Med vårt publiceringssystem kan vi producera färdiga tryckprodukter och elektroniska publikationer.

Juridiska texter

Juridiska texter och avtal – exakt expertis

När du behöver översättningar av juridiska texter och avtal, uppskattar du förmodligen att:

 • Vi använder erfarna översättare som är insatta i det ifrågavarande området
 • En expert i juridik ämnen eller avtalsfrågor bistår översättaren
 • Våra översättare översätter endast till sitt eget modersmål
 • Vi levererar även officiella/bestyrkta översättningar vid behov

Före översättningsuppdraget får du av oss:

 • en bindande offert
 • ett meddelande om leveranstiden

Tekniska översättningar

Teknisk översättning – när det behövs mer än en översättare

Tekniska översättningar är ett område som kräver förutom utmärkta språkliga färdigheter omfattande specialkompetens inom det tekniska fackområdet. Lingoneers översättare har till sitt förfogande ett nätverk av experter som bistår dem med de allra mest krävande delarna i texten. Våra mycket erfarna översättare tar hjälp av ingenjörer och andra sakkunniga inom många olika tekniska fackområden.

Utöver kvalitet, strävar vi efter att bistå våra kunder med kostnadsminimering och konkurrenskraftiga leveranstider. För att på bästa möjliga sätt möta de speciella kraven i varje uppdrag, får du en egen kontaktperson som tar hand om allt från översättning till tryckning och distribution.

Våra specialområden inom teknik omfattar bl.a.:

 • mobila maskinanläggningar och fordon
 • mekanisk verkstadsindustri
 • mjukvara
 • elektronisk och elektrisk maskinkonstruktion

Terminologisupport

Terminologisupport

Hur det språkliga innehållet hanteras är en väsentlig del av den moderna översättningsverksamheten. Med effektiva översättningsverktyg kan vi skapa kund- och ämnesspecifika ordlistor och termdatabaser. Om du t.ex. vill ha en termdatabas med den terminologi som används i ditt företag, kan vi sammanställa en, antingen elektroniskt eller på papper.

Med våra översättningsverktyg kan vi uppdatera dina befintliga dokument snabbt och kostnadseffektivt. Dessa verktyg kan alltså spara en avsevärd summa pengar åt dig vid översättning av texter som innehåller många upprepningar. Därför kan vi erbjuda kostnadsbesparingar utan att äventyra den höga kvaliteten i översättningarna.

LINGONEER OY

Hatanpään valtatie 24
FIN-33100 Tampere, Finland

tel. +358 3 3141 1045, +358 45 7730 2075
fax: +358 3 3141 1046

Alla e-postadresser har formen fornamn.efternamn@lingoneer.com