Mistä käännöksen hinta muodostuu?

Käännöstöiden hintaan vaikuttaa useampikin tekijä ja siksi jokainen käännöstyö tulee hinnoitella tapauskohtaisesti. Käännöksen hinta muodostuu lähtöaineistön laajuudesta, kieliparista, vaativuustasosta, aikataulusta ja lisäpalveluiden tarpeesta.

Käännösten hinnoissa on vaihtelua. Vaihtelu on usein merkittävää, vaikka se ei tarjousvaiheessa näkyisikään. Varsinkin pitkissä kumppanuuksissa käännöksien hinta voi muodostua joko suureksi kulueräksi tai merkittäväksi säästöksi. Asiakkaan onkin hyvä perehtyä käännösten tilaamiseen huolellisesti, jotta saa rahoilleen vastinetta. Päällepäin edulliselta näyttävä tarjous ei olekaan aina kustannustehokkain. Mitkä asiat sitten käännöksen hintaan vaikuttavat?

Ensimmäiseksi tarvitaan tarkka arvio lähtöaineiston laajuudesta tai mielellään lähtöaineisto kokonaisuudessaan. Laajuuden mittarina pidetään yleesä lähtökielen sanamäärää.

Toiseksi on tärkeätä tietää aineiston lähdekieli ja haluttu kohdekieli. Kieliparien hinnoittelussa on suuria eroja. Harvinaiset kieliparit ovat ymmärrettävästi yleisesti kysyttyjä kielipareja kalliimpia kääntää. Lingoneerilla esimerkiksi pystytään kääntämään yli sataa kieltä. Lingoneerilla onkin omien kääntäjien lisäksi yli 400 kääntäjän kansainvälinen verkosto.

Seuraavaksi käännettävä aineisto analysoidaan tarkkaan, jotta saadaan kuva sen vaativuustasosta. Erikoisalojen terminologian osaaminen ja tekstien syvällinen ymmärtäminen nostavat käännöstyö laatua ja sen myötä myös sen arvoa. Lingoneerista löytyy erikoisosaamista muun muassa seuraavilta vaativilta aloilta: juridiikka, energia-ala, tekniikka ja julkishallinto.

Tutustu käännöspalveluihimme täältä.

Lisäksi hintaan vaikuttavat tilattavat lisäpalvelut. Teksti voidaan esimerkiksi taittaa suoraan valmiiksi taittotiedostoksi, joka on helppo toimittaa painoon tai jakaa digitaalisesti eri kanavissa. Käännöksen voi myös tilata suoraan järjestelmästämme tai voimme palauttaa käännöksen toivottuun tiedostosijaintiin.

Toimitusajalla on suora vaikutus hintaan. Ymmärrämme, että asiakkaallamme saattaa olla käännöstyölle pikainen tarve. Siksi vastaamme nopeasti tarjouspyyntöihin ja pyrimme nopeisiin vasteaikoihin myös käännösten toimittamisessa. Tarvittaessa kiireisen aikataulun vuoksi kääntäjämme työskentelevät jopa iltaisin ja viikonloppuisin. Joitakin kiireellisiä ja laajoja aineistoja kääntää usea osaava kääntäjä samanaikaisesti. Kaikki kääntäjämme ovat ammattikääntäjiä ja heidän töitään oikoluetaan aktiivisesti laadun varmistamiseksi. Käännöksen hinta tulee olla kilpailukykyinen ja työn laadun tulee olla erinomainen.

Käännöstyön hinta muodostuu siis seuraavista tekijöistä:
• Lähtöaineiston laajuus
• Kielipari
• Lähtöaineiston vaativuus / kääntäjän erikoisosaaminen
• Aikataulu
• Lisäpalvelut esim. taitto ja erilaiset tiedostomuodot

Käännöstyö tulee aina hinnoitella tapauskohtaisesti. Käännöstyön hintaa alentavat yhdessä sovitut yhteistyömallit ja työtavat, käännösmuistit ja ennakointi. Sopimalla käännöskumppanin kanssa työtavat ja ennakoimalla käännöstarpeensa asiakas voi siis säästää käännöksessä jo ennen sen tilaamista.

Pyydä tarjous täältä!

    Ota yhteyttä:

    sähköpostillapuhelimitse