Talousalan käännökset. Kun virheisiin ei ole varaa.

Talouden käännöksissä oikeellisuus on vaatimus, josta ei voida tinkiä. Pörssiyhtiöiden viestintää säätelevät lait, viranomaismääräykset ja pörssisäännöt, mutta myös listaamattoman yhtiön on syytä olla tarkkana talousviestinnässään.

Oikea-aikainen ja johdonmukainen taloudesta viestiminen on yhtiön tärkein kommunikaatiomuoto sijoittajien suuntaan. Yrityksen viestinnän vuosikello rytmitetäänkin yleensä talousviestinnän ympärille. Pörssiyhtiölle laaditaan aina tiedonantopolitiikka, jossa määritellään yrityksen virallinen raportointikieli ja muut viestinnässä käytettävät kielet. Kansainvälisille markkinoille pyrkivän yrityksen onkin lähes välttämätöntä viestiä suomen lisäksi ainakin englanniksi. Muita kieliä yhtiön tulee harkita sen mukaan, millä markkina- tai kielialueilla yritys aikoo liiketoimintaansa harjoittaa. Tästä syystä, talouskäännöksiin tulee valita oikea käännöskumppani.

Kieliasioissa johdonmukainen taloudesta viestiminen tarkoittaa sitä, että kaikki sijoittajaviestintä ja mieluiten myös lehdistötiedotteet tulee aina julkaista yrityksen tiedonantopolitiikassaan määrittelemillä kielillä.

Tiedonantopolitiikassa määritellään myös viestinnän vuosikello ja esimerkiksi osavuosikatsauksen ja tilinpäätöksen julkaisuajankohdat. Nämä ajankohdat ovat lupauksia sijoittajille, ja niistä ei sovi lipsua. Vuosikertomuksen kääntäminen tulee siksi sopia jo hyvissä ajoin, jotta ammattitaitoiset kääntäjät voivat varata aikaa käännöksen tekemiseen. Tekstin sisältö ei saa käännöksessä muuttua lainkaan. Hyvä käännöskumppani on vuosikertomuksen kääntämisessä valtava apu, sillä ammattitaitoinen käännöstoimisto tuntee yrityksen käyttämän termistön, tilinpäätösstandardit ja käytänteet. Johdonmukaisuus pörssiviestinnässä tarkoittaa myös sitä, että termien on pysyttävä samoina esimerkiksi osavuosikatsauksesta toiseen.

Virheisiin ei vuosikertomuksessa tai pörssitiedotteessa olekaan varaa, sillä pörssiviestinnässä yritys voi pahimmillaan rikkoa lakia.

Pörssiyhtiön tulisi tiedottaa viipymättä suurista muutoksista yrityksen toiminnassa. Näitä voivat olla esimerkiksi:

 • positiiviset ja negatiiviset tulosvaroitukset
 • strategiamuutokset
 • merkittävät investoinnit ja rahoitusjärjestelyt
 • merkittävät organisaatiomuutokset ja muutokset hallituksen tai johtoryhmän kokoonpanossa sekä tilintarkastajan vaihtuminen
 • merkittävät oikeudenkäynnit tai muut viranomaismenettelyt ja niissä annetut päätökset
 • merkittävät yrityskaupat ja yhteisyrityssopimukset
 • liiketoiminnan uudelleenjärjestelyt
 • merkittävät yksittäiset tilaukset ja sopimukset

Muutokset voivat olla joskus yllättäviä ja niistä on viestittävä mahdollisimman nopeasti. Tämä vaatii käännöskumppanilta valmiutta vastata käännöstilaukseen viipymättä ja laadukkaasti. Lingoneerin käännöstiimi on valmiina vastaamaan kysymyksiin tunneissa ja omat ammattikääntäjät ryhtyvät töihin tarvittaessa jo samana päivänä.

Lingoneer on kotimainen käännöstoimisto, jolla on pitkä kokemus talousviestinnän kääntämisestä. Kokeneet kääntäjät ja projektipäälliköt tietävät talousviestinnän vaatimukset ja osaavat toimia niiden mukaisesti.

Lingoneer on alalla pitkään toiminut ja vakavarainen yritys, jolla on monia pitkäaikaisia asiakkuuksia.

Ota meihin yhteyttä. Autamme mielellämme talousviestinnän käännöstarpeissa.

  Ota yhteyttä:

  sähköpostillapuhelimitse