Käännöskumppanuus vai kilpailutus?

Yrityksessä on aina on hyvä miettiä ovatko valitut yhteistyökumppanit sellaisia, että tilaaja saa panostukselleen tarpeeksi vastinetta. Korkealaatuiset käännökset ovat arvokas osa yrityksen viestintää. Käännöksissä hinta ei juuri koskaan ole ainoa asia, joka määrittelee työn arvon. Käännöstyössä säästöjä tapahtuukin siellä, mistä niitä ei osata välttämättä ensin etsiä.

Kilpailutus on syytä tehdä hyvin.

Käännöstöiden kilpailutuksessa on monia muuttujia. Käännöstyön kilpailuttajalla on syytä olla kilpailutusvaiheessa tiedossaan tärkeimmät tekijät, jotka vaikuttavat käännösten laatuun. Näitä voivat olla mm.

 • Tarjoajan toimintamallit ja laatujärjestelmä.
 • Kääntäjien kokemus. Käyttääkö tarjoaja omia kääntäjiä vai freelancereita?
 • Käännöstyökalut
 • Tarjoaja pystyy tarjoamaan tarpeeksi kielipareja. Myös harvinaisia kieliä
 • Tarjoaja pystyy myös tarjoamaan taitto- ja julkaisupalveluita
 • Tarjoajalla on kokemusta tilaajan toimialasta
 • Kokemus muista vaativiksi arvioiduista erikoisaloista esim.
 • Sopimus- ja lakiteksteistä
 • Teknisestä kääntämisestä
 • Markkinointi- ja viestintäteksteistä
 • Julkishallinnon teksteistä.

Mitä etua tuo kumppanuusmalli?

Kumppanuusmalli tuo mukanaan monia säästöjä, mutta myös laatuun vaikuttavia tekijöitä. Kun tilaajalla ja toimittajalla käytössä on yhteiset, sovitut toimintatavat, säästyy aikaa molemmilta ja ajansäästö on helppo muuttaa kustannussäästöiksi, laadun siitä kärsimättä.

Kumppanuusmallissa asiakkaalle sovitaan usein vakituinen käännöstiimi, jonka kokemus kertyy myös tilaajan hyväksi. Tehokkaat ajanmukaiset käännöstyökalut auttavat tiimiä suoriutumaan käännöstyöstä hyvin, mutta mikään ei korvaa kääntäjän kokemusta. Ainoastaan kokenut käännöstiimi voi pitää huolta siitä, että tekstin tyyliasiat esim. yhdessä sovittu yrityksen äänensävy pysyvät johdonmukaisina käännöksestä toiseen.

Käännöskumppani saa Lingoneerista itselleen lisäksi aina oman, nimetyn yhteyshenkilön. Tutun yhteyshenkilön kanssa asiat on helppo hoitaa sujuvasti. Kun käännöstarpeet arviodaan säännöllisin välein, saadaan resurssienhallinnalla lisää kustannussäästöjä.

Käännöskumppanuuden edut pähkinänkuoressa:

 • Nopeus
 • Yhdessä sovitut prosessit ja käytännöt
 • Sovitut hinnat
 • Tutut yhteyshenkilöt
 • Laatu
 • Tuttu termistö, muistit ja tyyli
 • Vakikääntäjät
 • Alakohtainen perehtyneisyys
 • Hinta
 • Ajan säästö prosessin jokaisessa vaiheessa
 • Vähemmän edestakaista liikettä
 • Säännöllisyys ja ennustettavuus parantavavat hintaa kilpailukykyisemmäksi.
 • Resurssien ennakoitavuus > Kulusäästöt > toimintavarmuus.

Lopuksi: Jos sinulla on tunne, että käännösten laadussa, hinnassa tai prosesseissa on parannettavaa, käännökset kannattaa ehdottomasti kilpailuttaa. Mutta ehdottomasti kumppanuus tähtäimessä.

  Ota yhteyttä:

  sähköpostillapuhelimitse